MENU

入試説明動画

入試説明動画

大阪産業大学の入試解説動画です!
いろいろあって分かりづらい入試制度も動画でわかりやすく説明します!

留学生入試

留学生対象の入試制度についてわかりやすく紹介します。

年内入試

AO入試、公募推薦入試、資格取得者入試など年内に実施する入試制度について説明します。

年明け入試

一般入試や大学入学共通テスト利用入試など年明けに実施する入試制度について説明します。