MENU

経営学部 経営学科

新任教員のご紹介

2020年4月3日 経営学部 経営学科

4月1日付けで、山本到教授と二村雅子教授、那須野育大准教授が大阪産業大学経営学部経営学科に着任しました。お知らせいたします。