MENU

経営学部 経営学科

新任教員のご紹介

2023年4月10日 経営学部 経営学科

2023年4月1日付けで、松本尚哲教授が大阪産業大学経営学部経営学科に着任いたしました。