MENU

経営学部 経営学科

経営学部 経営学科 新入生歓迎ボウリング大会を実施しました

2024年4月9日 経営学部 経営学科

4月8日(月)に大東市内のボウリング場にて、経営学部経営学科新入生を対象とした、新入生歓迎ボウリング大会が実施されました。
イベントには経営学科の新入生と教員合わせて約70名程が参加しました。
ゲームは大いに盛り上がり、ゲームの合間には学生同士に留まらず、学生と教員が交流する姿も見られ、とても楽しいイベントとなりました。

これから大学生活が始まる中での友達作りや、教員との親睦が深まり、有意義なイベントとなりました。
参加された学生の皆さんは、互いに連絡先を交換する等、参加者間で打ち解け合い、これからの大学生活が活発になる予感が感じ取れました。