MENU

経営学部 経営学科

新任教員のご紹介

2019年4月9日 経営学部 経営学科

4月1日付けで、土屋佑介講師が大阪産業大学経営学部経営学科に着任されました。お知らせ致します。