MENU

経済学部 国際経済学科

大阪府立福井高等学校の1年生が来校され、学内見学が行われました。

12/7(水)、本学・経済学部に大阪府立福井高等学校のみなさんが来校されました。みなさん「経済学部と経営学部の違いは?」「模擬授業−企業の成長と資金調達−」などを体験されました。

大阪府立福井高等学校見学